ï

Combinatie Algemeen Belang (CAB)  stemt tegen OZB-verhoging van 7,2%

 

Gemeentelijke lasten 2021 hadden naar beneden gemoeten

 

Afgelopen donderdag is gesproken over de verwachte inkomsten en uitgaven in onze gemeente (begroting) en werden ook de tarieven voor gemeentelijke lasten besproken.

 

Om het financiële gat in de begroting te dichten, stelde wethouder Bakker van Financiën een OZB-verhoging van 7,2% voor, terwijl de afgelopen jaren de OZB slechts werd verhoogd met het percentage van inflatie. Deze is 1,6%. Er wordt dus gebroken met het verleden.

 

Gelukkig wordt het tarief voor de rioolheffing verlaagd, zodat de lastendruk voor OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing slechts met 0,8% stijgt.

 

CAB is altijd heel duidelijk geweest over de OZB. Wij volgen het landelijke inflatiecijfer. Hiermee voorkomen wij dat de politiek u als  melkkoe gaat gebruiken en we kritisch blijven op onze uitgaven. Pas als het echt niet meer kan, zullen wij een extra verhoging accepteren. Maar dan is er sprake van een noodgreep en daar zijn wij volgens ons nog niet aan toe. Anders begrijpen wij de geruststellende opmerkingen van wethouder Bakker niet dat we financieel gezond zijn en nog voldoende reserves hebben. Meer dan 39 miljoen euro.

 

Veel gezinnen hebben het toch al financieel moeilijk, want zorgpremies, verzekeringen, boodschappen en dergelijke worden ieder jaar duurder. Dan had een verlaging van de gemeentelijke lasten welkom geweest.

 

CAB vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de OZB niet gewoon met 1,6% is verhoogd en de gemeentelijke lasten voor 2021 dus per saldo met 4,8% zijn verlaagd. De CAB heeft zelfs voorstellen aangedragen om deze gemiste inkomsten in 2021 te betalen. Namelijk geen 3e BOA (€ 68.000), geen ZLM-wielertour (€ 25.000) en geen onnodige brug bij de kleine Schans in Terheijden (€ 100.000).

 

Helaas, de coalitiepartijen LijstHarryBakker, GroenDrimmelen en de VVD en de partij SAMEN stemde wel in met de OZB-verhoging.

 

Vooral van de VVD is het bijzonder, want bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 beloofden ze de kiezers nog een OZB-verlaging van 10%! Daar is nooit iets van terecht gekomen.

 

Natuurlijk kunnen wij ook niet in de toekomst kijken. Als het niet ten koste gaat van ons voorzieningenniveau, zullen wij altijd eerst kritisch de gemeentelijke uitgaven kijken,  voordat wij bij u gaan aankloppen.

 

Met een politieke groet,

 

Fractie CAB