ï

Combinatie Algemeen Belang:

begroting “Onsje minder” deel 2

 

CAB steunt o.a. voorstel bouwhal Carnaval

 

Combinatie Algemeen Belang (CAB) maakt zich zorgen over de leefbaarheid in de kernen, doordat het gemeentelijke huishoudboekje dik in de rode cijfers staat en er voor ander gewenst beleid geen cent meer over is.

Wil de politiek dan toch iets extra’s voor elkaar krijgen dan kunnen er tijdens een raadsvergadering aanpassingsvoorstellen ingediend worden.  Een onsje meer dus!

Zo werd bij de behandeling van de begroting een voorstel ingediend om € 25.000 te reserveren voor een centrale bouwhal, zodat er door de carnavalsverenigingen gebouwd kan worden aan de praalwagens en het leutfeest voor de toekomst gegarandeerd blijft. De CAB hecht grote waarde aan leefbaarheid in de kernen en carnaval is voor ons het feest van verbroedering. Dus in dit geval een onsje meer en hebben het voorstel dus van harte gesteund.

Zo ook een voorstel om extra geld (€ 35.000) te reserveren voor kleinschalige aanpassingen ten behoeve van verkeersveiligheid. Tijdens het beleidsplan verkeer een maand geleden gaven we als CAB al aan dat als er ergens een verkeersprobleem is dat relatief financieel weinig kost en snel kan worden uitgevoerd, dit niet moet blijven liggen.

Ook hebben we een voorstel gesteund om te onderzoeken waarom er nog geen Respijthuis in onze gemeente is en of deze gerealiseerd kan worden. In onze gemeente krijgen steeds meer inwoners te maken met een chronische ziekte zoals o.a. dementie en heel veel mantelzorgers raken overbelast. Door extra geld te betrekken uit de bestaande pot “Samen Investeren in Drimmelen”anders te bestemmen, kunnen problemen toch worden opgelost.

Maar we steunen niet alles. Ze hebben we tegen een voorstel gestemd om een bedrag van € 250.000 extra uit te geven aan het matigen van de afvalstoffenheffing.  Reden: eerst mooi weer spelen door € 54,00 uit te delen, en nog geen 2 maanden later het weer terug halen bij onze inwoners. Het is incidenteel en lost niets op. Dat is geen beleid voeren vinden wij. Onze wethouder Financiën Bakker moet gewoon beter op onze portemonnee letten, in plaats van Sinterklazen!

 

Namens Combinatie Algemeen Belang,

 

 

Sarien Hoevenaar