ï

Combinatie Algemeen Belang dient tevergeefs voorstel begraafplaatsen Made in

 

Gemeenteraad wil meer duidelijkheid over grafrechten en mogelijke invulling plan

 

Afgelopen donderdag was de eerste reguliere raadsvergadering na de verkiezingen. In Made hebben we 2 bijzonder mooie gemeentelijke kerkhoven, die zijn omringt door prachtige beukenheggen en vele mooie oude bomen (De Vooghtstraat Stuivezand en Julianastraat).

 

CAB heeft het open houden en behouden van deze 2 begraafplaatsen in haar verkiezingsprogramma staan en tijdens de verkiezingsperiode hebben we veel positieve reacties gekregen van met name omwonenden van deze begraafplaatsen. Er is ook een risico dat, als de begraafplaatsen hun functie verliezen, er mogelijk woningen gebouwd gaan worden.

 

CAB wil voorkomen dat deze locaties te zijner tijd benut gaan worden voor woningbouw.

Daarom diende raadslid J. Praat een voorstel in om de begraafplaatsen definitief te bestemmen als dorpsparken.

 

Combinatie Algemeen Belang wil de oude begraafplaatsen open houden en behouden om meerdere redenen:

  • Zonder veel kosten zijn ze te gebruiken als rust gevende plaatsen in ons dorp. Plant er bijvoorbeeld geboorte bomen bij, zet er bankjes neer en maak er mooie dorpsparken van. Haal de ziel niet uit ons dorp en laat de laatste rustplaatsen en hun nabestaande met rust;
  • Drimmelen profileert zich als een duurzame gemeente, die klimaatneutraliteit hoog in het vaandel heeft staan. Het in stand houden van het bomenbestand levert hier een bijdrage aan;
  • Het in stand houden van het bomenbestand draagt eveneens bij aan de biodiversiteit, leefomgeving, hogere gezondheidswaarde, beter woonklimaat, betere luchtkwaliteit, hogere economische waarde, aantrekkelijker en recreatief imago;
  • Er zijn voldoende andere locaties om woningen te bouwen. Laat deze gebieden groen en plaats extra bomen in plaats van stenen.

 

Helaas vonden alle andere politieke partijen het plan te voorbarig en waren ze tegen. Dit was voor de CAB het sein om aan te geven op termijn terug te komen met een gedegen plan, dat tegemoet komt aan de huidige bezwaren van de andere politieke partijen. Werk aan de winkel dus voor onze partij. 

 

 

Wilt u meer weten over onze partij? Kijk dan op www.cabdrimmelen.nl en volg ons op FACEBOOK.

 

Met een politieke CAB-groet,

 

           

 

J.J. Praat