Jim is 38 jaar. Samen met Tonny heeft hij een zoon en een dochter en woont al zijn hele leven in Lage Zwaluwe. Naast zijn werk als operationeel manager bij een vastgoedbedrijf, geeft Jim nog 3 avonden in de week sportles in Made. Ook helpt hij zijn vader Jan mee in zijn ijzer- en metaalhandel. Jim:“Ik ben lid geworden van de CAB, omdat ik vind dat het de enige partij is die echt werk verricht voor alle dorpskernen binnen de gemeente en niet specifiek voor één dorpskern.” “Door de combinatie van enerzijds enthousiaste jonge mensen en de reeds aanwezige ervaring binnen de CAB kunnen we vol vertrouwen de vertegenwoordiging zijn, die u als inwoner van de gemeente Drimmelen nodig heeft en daar bestaat wat mij betreft geen twijfel over, dus stem CAB!”