Al JAREN LOKAAL STERK VOOR WAGENBERG

 

Combinatie Algemeen Belang: Een echte lokale partij. Ontstaan in 1997

 

 

Concreet en duidelijk de afgelopen jaren:

 

 • Extra aandacht voor woningbouw in Wagenberg (zoals plan De Smid voormalig terrein Alphen & Roest)
 • Uitvoeren van een inhaalslag van achterstallig onderhoud wegbeheer en groenbeheer
 • Realiseren van diverse speel(bos)voorzieningen
 • Tegen een Asielzoekerscentrum (AZC) in deze gemeente (plan 2016)
 • Vormgeving uitvoering van aanleg van een glasvezelnet in heel Drimmelen

 

 

Concreet en duidelijk de komende jaren:

 • Continueren doelgroepenvervoer, zoals buurtbus Wagenberg
 • Behoudt Plexat als sociaal cultureel ontmoetingscentrum
 • Bij (niet vergunde) bouwwerken-bedrijvigheid: Handhaving oké, maar eerst proberen in overleg te legaliseren (via vergunning en/of aanpassing bestemmingsplan) alvorens te slopen. Kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. (uitgangspunt CAB: “legaliseren, tenzij”)
 • BOA's handhaving:”stop burgertje pesten”. Eerst aanspreken / waarschuwen en bij herhaling pas bekeuren. En niet andersom!
 • Communicatie gemeente met inwoners moet veel beter
 • Zorggeld dat we ontvangen voor Wet Maatschappelijke ondersteuning moeten we geheel aan de zorg uitgeven (100%) en niet oppotten. Niet verder inkrimpen budget bestemd voor WMO. Jeugdzorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven
 • Fiets en voetpaden naar hoger kwaliteitsniveau (qua achterstallig onderhoud bestrating/asfalt en (betere) verlichting) door inhaalslag)
 • (Betere) verlichting achteraf “straatjes” voor meer veiligheid
 • Stop met onnodig bomen kappen / meer biodiversiteit
 • Stimuleren voldoende woningen in de sociale sector zowel huur als koop. Woningen voor starters en de ouder wordende mens (levensloopbestendige woningen) en betaalbare koopwoningen in diverse klassen. Kortom: Gemeente moet beter regie voering ten aanzien van het woningbouwbeleid
 • In 2016 tegen, nu tegen en in toekomst tegen een asielzoekerscentrum in Wagenberg
 • Achterstallig onderhoud wegen versneld wegwerken

 

 

Stem DAAROM: 21 maart 2018 LIJST 2 COMBINATIE ALGEMEEN BELANG

 

Onze volledige verkiezingsprogramma staat op https://www.CABdrimmelen.nl