ï

SPORT

 

Sporten is gezond. Zowel voor het lichaam als de geest.

CAB wil zich inzetten voor het toegankelijk houden van een breed aanbod van sport- en recreatievoorzieningen en tevens de breedtesport stimuleren tegen voor de clubs betaalbare huurtarieven. Ook in het kader van de volksgezondheid is het belangrijk dat onze inwoners deelnemen aan sport- en recreatievoorzieningen. Ook inwoners met een lichamelijke beperking moeten individueel dan wel in verenigingsverband kunnen deelnemen aan sport om op die wijze een bijdrage te leveren aan belangrijke maatschappelijke doelen als gezondheid, participatie en sociaal-economische ontwikkelingen.

 

Sport dient midden in de samenleving te staan, uit te groeien tot een belangrijke ontmoetingsplek, en zich aan te bieden als maatschappelijk bindmiddel.

In toenemende mate krijgen sportverenigingen te maken met een maatschappelijke rol bij de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van gezondheidsbewustzijn. Sportverenigingen dienen daarom ondersteund te worden. Het subsidiebeleid moet sport betaalbaar en bereikbaar houden voor onze inwoners. Het vrijwilligersbeleid is de hoeksteen voor onze samenleving. CAB hecht aan een bloeiend verenigingsleven.

 

SPEERPUNTEN SPORT

 

1.    Sport heeft een belangrijke maatschappelijke en sociale functie voor individuen en de gemeenschap als geheel

2.    CAB is voorstander van de verkoop en geen sloop van de oude gymzaal in Terheijden

3.    Voorstander voor uitbreiding ontmoetingscentrum De Zonzeel in Hooge Zwaluwe en vergaderfaciliteiten-opslag bij De Amerhal in Made

4.    CAB hecht aan een bloeiend verenigingsleven

5.    De aandacht voor de breedtesport dient het centrale uitgangspunt voor het sportbeleid te zijn

6.    Sporttarieven moeten betaalbaar blijven

7.    Zelfwerkzaamheid van verenigingen moet worden gestimuleerd en beloond