ï

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

 

CAB vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Iedereen moet op straat kunnen lopen zonder de angst slachtoffer te worden van criminaliteit of asociaal gedrag. Criminaliteit en gevoelens van onveiligheid hangen samen met de kwaliteit van de openbare ruimte en het aanwezige toezicht. Vooral is alertheid van het gemeentebestuur en de politie een vereiste voor een veilige buurt of wijk. Daarom moet discriminatie, vervuiling en vormen van overlast streng aangepakt worden. Maar ook de inwoners zelf kunnen bijdragen aan de veiligheid en sociale controle in hun buurt of wijk door zelf het goede voorbeeld te geven en zo nodig anderen daarop aan te spreken en/of daarvan melding te maken bij de politie. Ook het voorkomen van norm overschrijdend gedrag is belangrijk. Handhaving en preventie dienen in evenwicht te zijn.

 

 

SPEERPUNTEN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

 

1.    Voor een harde aanpak van criminaliteit is regionale samenwerking, gecombineerd met wijkgerichte aansturing op lokaal niveau een noodzaak.

2.    Om de veiligheid in de kernen/wijk te bevorderen maken politiek, gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties concrete afspraken over onveilige plekken, verlichting, toezicht in de wijk en buurtbetrokkenheid. 

3.    Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijk te bevorderen moet een bereikbare en aanspreekbare wijkagent aanwezig zijn en/of Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA 's) ook in de wijk laten patrouilleren en bekeuringen laten uitdelen. De wijkagent moet in Drimmelen veel duidelijker zichtbaar zijn dan nu het geval is.

4.    Voor preventie is voorlichting en samenwerking tussen gemeente, scholen, jeugdzorg, politie, justitie en jongerencentrum noodzakelijk

5.    De gemeenteraad dient regelmatig het veiligheidsbeleid met de politie te bespreken.

6.    Drugshandel en dealen in onze gemeente moet fors worden aangepakt. Het bevoegd gezag (politie/wijkagent) moet nu eindelijk eens optreden! Wijkagent moet veel meer dan nu zichtbaar zijn in onze wijken

7.    Aangifte via internet moet eenvoudig kunnen, maar ook op afspraak. (Snelle afwerking is noodzakelijk en de inwoner moet worden gehoord)

8.    Daar waar mogelijk is, moeten de kosten van vandalisme op de betrapte daders worden verhaald.

9.    CAB is voor veilige fiets- en voetpaden. Hiervoor extra geld uittrekken om achterstallig onderhoud geheel op te knappen.