LOKAAL STERK VOOR MADE

 

Combinatie Algemeen Belang: Een echte lokale partij. Ontstaan in 1997

 

 

Concreet en duidelijk de afgelopen jaren:

·         Vernieuwbouw schoolgebouw voor het Dongemond college

·         Uitbreiding vergaderfaciliteiten Amerhal

·         Vormgeving uitvoering van aanleg van een glasvezelnet in heel Drimmelen

·         Uitvoeren van een inhaalslag van achterstallig onderhoud wegbeheer en groenbeheer

·         Openhouden Zwembad De Randoet

·         Aanleg kunstgrasvelden bij Madese boys en hockeyclub MHC

·         Tegen een Asielzoekerscentrum (AZC) in deze gemeente (plan 2016)

 

Concreet en duidelijk de komende jaren (in willekeurige volgorde):

·         Bij (niet vergunde) bouwwerken-bedrijvigheid: Handhaving oké, maar eerst proberen in overleg te legaliseren (via vergunning en/of aanpassing bestemmingsplan) alvorens te slopen. Kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. (uitgangspunt CAB: “legaliseren, tenzij”)

·         BOA's handhaving:”stop burgertje pesten”. Eerst aanspreken / waarschuwen en bij herhaling pas bekeuren. En niet andersom!

·         Communicatie gemeente met inwoners moet veel beter

·         Ook aanleg goed internet (glasvezel) bij industriegebieden zoals Brieltjenspolder (witte vlekken)

·         In 2016 tegen, nu tegen en in toekomst tegen een asielzoekerscentrum in Made. Wel beperkt opvangen statushouders.

·         Behoud verkeersregel-installatie Made (verkeerslichten) en geen rotonde

·         Behoud/ontwikkeling kerk Bernarduskerk in samenhang met de Mayboom (verder uitwerken centrumplan Made)

·         Tegen gaan geluidsoverlast-reduceren fijnstof in Made langs de A59 ter plaatse van de Vogel- en de Bomenbuurt (bijvoorbeeld (groene) geluidswal)

·         Ontwikkelen speel- of geboortebos op oude begraafplaatsen Made De Vooghtstraat Stuivezand en Julianastraat (meer bomen, parkachtige uitstraling met bankjes e.d.)

·         Zorggeld dat we ontvangen voor Wet Maatschappelijke ondersteuning moeten we geheel aan de zorg uitgeven (100%) en niet oppotten.  Niet verder inkrimpen budget bestemd voor WMO. Jeugdzorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven

·         Fiets en voetpaden naar hoger kwaliteitsniveau (qua achterstallig onderhoud bestrating/asfalt en (betere) verlichting) door inhaalslag)

·         (Betere) verlichting achteraf “straatjes” voor meer veiligheid

·         Stop met onnodig bomen kappen / meer biodiversiteit

·         Stimuleren voldoende woningen in de sociale sector zowel huur als koop. Woningen voor starters en de ouder wordende mens (levensloopbestendige woningen) en betaalbare koopwoningen in diverse klassen. Kortom: Gemeente moet beter regie voering ten aanzien van het woningbouwbeleid

 

DAAROM: 21 maart 2018 LIJST 2 COMBINATIE ALGEMEEN BELANG

 

Onze volledige verkiezingsprogramma staat op https://www.CABdrimmelen.nl