Al JAREN LOKAAL STERK VOOR LAGE ZWALUWE

 

Combinatie Algemeen Belang: Een echte lokale partij. Ontstaan in 1997 door onder andere een fusie met de Zwaluwse partij: Algemeen Zwaluws Belang

 

 

Concreet en duidelijk de afgelopen jaren:

·         Nieuwbouw zorgcentrum de Ganshoek

·         Nieuwbouw Scouting gebouw Zwalaho

·         Tegen een Asielzoekerscentrum (AZC) in deze gemeente (plan 2016)

·         Tegen windmolens in nabijheid kern Lage Zwaluwe

·         Realiseren Pont van Lage Zwaluwe naar Biesbosch (Leeuweveerke)

·         Strijden voor behoud Den Domp (zodat verenigingen hun hobby kunnen blijven beoefenen)

·         Oplossen problematiek rondom eigendom “havenwater” achter huizen Nieuwlandsedijk

·         Oplossen problematiek “wandelpad” Princenhil

·         Saneren woonboot haven Lage Zwaluwe

 

Concreet en duidelijk de komende jaren:

·         Bij (niet vergunde) bouwwerken-bedrijvigheid: Handhaving oké, maar eerst proberen in overleg te legaliseren (via vergunning en/of aanpassing bestemmingsplan) alvorens te slopen. Kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. (uitgangspunt CAB: “legaliseren, tenzij”)

·         Handhaving BOA's: stop met burgertje pesten. Ga eerst in gesprek (waarschuw) en bij herhaling pas bekeuren. EN NIET ANDERSOM!

·         Communicatie gemeente met inwoners moet veel beter

·         Realisatie meer buitenspeelruimte brede school De Grienden (n.a.v. motie 2014)

·         Achterstallig onderhoud Dirk de Botsdijk versneld opknappen (plus aanleggen verlichting op fietspad van en naar station Lage Zwaluwe en weghalen versmalling)

·         Ook aanleg goed internet (glasvezel) bij industriegebied de Zwingel (witte vlekken)

·         Zorggeld dat we ontvangen voor Wet Maatschappelijke ondersteuning moeten we geheel aan de zorg uitgeven (100%) en niet oppotten.  Niet verder inkrimpen budget bestemd voor WMO. Jeugdzorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven

·         Fiets en voetpaden naar hoger kwaliteitsniveau (qua achterstallig onderhoud bestrating/asfalt en (betere) verlichting) door inhaalslag)

·         (Betere) verlichting achteraf “straatjes” voor meer veiligheid (zoals Onderstraat)

·         Dagtoerisme bij zandwinput Reeweg weer aantrekkelijk maken

·         Oplossen verkeersknelpunten Gaete-Loonsedijk

·         Oplossing (fiets)verkeer Horenhilsedijk – aansluiting fietspad (duidelijker wegbewijzering)

·         Doortrekken fietspad Horenhilsedijk van Molendijk naar Dorpsstraat

·         Aansluiting Beverpad op Monumentenpad

·         Aanleggen rondweg achter de Flierstraat door verbreden en optimaliseren Zwaluwsedijk en op Dirk de Botsdijk aan te sluiten

·         Stop met onnodig bomen rooien (zoals Oudeweg Lage Zwaluwe)

·         Stimuleren voldoende woningen in de sociale sector zowel huur als koop. Woningen voor starters en de ouder wordende mens (levensloopbestendige woningen) en betaalbare koopwoningen in diverse klassen. Kortom: Gemeente moet beter regie voering ten aanzien van het woningbouwbeleid

·         In 2016 tegen, nu tegen en in toekomst tegen een asielzoekerscentrum in Lage Zwaluwe.

 

DAAROM: 21 maart 2018 LIJST 2 COMBINATIE ALGEMEEN BELANG

 

Onze volledige verkiezingsprogramma staat op https://www.CABdrimmelen.nl

 

Of volg ons op FACEBOOK