Al JAREN LOKAAL STERK VOOR HOOGE ZWALUWE

 

Combinatie Algemeen Belang: Een echte lokale partij. Ontstaan in 1997 door onder andere een fusie met de Zwaluwse partij: Algemeen Zwaluws Belang

 

 

Concreet en duidelijk de afgelopen jaren:

 • Realisatie nieuwbouw Julianastraat-Prinses  Margrietstraat
 • Uitbreiding gemeenschapshuis De Zonzeel
 • Strijden voor oplossen probleem klimaatbeheersing basisschool De Schittering
 • Voorbereidingen oplossen verkeersknelpunt Zoutendijk
 • Realiseren speel(bos)voorzieningen
 • Tegen een Asielzoekerscentrum (AZC) in deze gemeente (plan 2016)

 

Concreet en duidelijk de komende jaren:

 • Definitief oplossen problematiek klimaatbeheersing basisschool De Schittering
 • Oplossen verkeersproblematiek Prinses Margrietstraat
 • Behoud van het hertenkamp
 • Tegen plaatsing windmolens in Zonzeelse polder (ook niet in de toekomst)
 • Bij (niet vergunde) bouwwerken-bedrijvigheid: Handhaving oké, maar eerst proberen in overleg te legaliseren (via vergunning en/of aanpassing bestemmingsplan) alvorens te slopen. Kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. (uitgangspunt CAB: “legaliseren, tenzij”)
 • Zorggeld dat we ontvangen voor Wet Maatschappelijke ondersteuning moeten we geheel aan de zorg uitgeven (100%) en niet oppotten.  Niet verder inkrimpen budget bestemd voor WMO. Jeugdzorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven
 • Dagtoerisme bij zandwinput Reeweg weer aantrekkelijk maken
 • Beter onderhoud fiets en wandelpaden buitengebied (aantrekkelijker maken)
 • Oplossing (fiets)verkeer Horenhilsedijk – aansluiting fietspad (betere wegbewijzering)
 • Stimuleren voldoende woningen in de sociale sector zowel huur als koop. Woningen voor starters en de ouder wordende mens (levensloopbestendige woningen) en betaalbare koopwoningen in diverse klassen. Kortom: Gemeente moet beter regie voering ten aanzien van het woningbouwbeleid
 • In 2016 tegen, nu tegen en in toekomst tegen een asielzoekerscentrum in Hooge Zwaluwe. Wel beperkt opvangen statushouders
 • Stop met onnodig bomen kappen
 • Wijkagent moet veel duidelijker zichtbaar zijn en optreden dan nu het geval is. Om de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de wijk te bevorderen (bijv. problemen Langstraat)
 • BOA's handhaving: stop met burgertje pesten. Eerst aanspreken/waarschuwen en dan pas bekeuren. En niet andersom!
 • Communicatie gemeente met inwoners moet veel beter

 

 

DAAROM: 21 maart 2018 LIJST 2 COMBINATIE ALGEMEEN BELANG

 

Onze volledige verkiezingsprogramma staat op https://www.CABdrimmelen.nl