ï

FINANCIËN

 

CAB is voor een solide financieel beleid en heeft daar in het verleden blijk van gegeven door aan te dringen op het voeren van een kerntakendiscussie om daarmee de rijks bezuinigingen op te vangen hetgeen in het verleden is gerealiseerd.

 

De Gemeente Drimmelen is voor een groot deel wat de inkomsten betreft afhankelijk van de rijksuitkering van het gemeentefonds.

 

CAB is voorstander van het voeren van een strak financieel beleid waarbij nieuwe investeringen tot de mogelijkheden moeten blijven behoren. Er mag geen gemeenschapsgeld over de balk worden gegooid.

 

 Speerpunten financiën

 

1.    Het voeren van een solide financieel beleid.

2.    De leefbaarheid van onze dorpen hierbij  niet aantasten.

3.    Om kosten te besparen gemeentelijke taken zoveel mogelijk in samenwerking met andere gemeenten uitvoeren.

4.    Uitvoerende niet wettelijke taken zoveel mogelijk afstoten.

5.    Wel kostendekkende tarieven, waarbij de tarieven jaarlijks slechts stijgen met de inflatiecorrectie.

6.    Tarieven zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing eerlijk verdelen onder onze inwoners, waarbij principe “de vervuiler betaalt” geldt.