LOKAAL STERK VOOR DRIMMELEN

 

Combinatie Algemeen Belang: Een echte lokale partij. Ontstaan in 1997

 

Concreet en duidelijk de komende jaren (in willekeurige volgorde):

 

Specifiek voor Drimmelen:

 

·         Pak parkeerproblemen in Drimmelen-dorp aan

·         Verleng Beverpad richting Drimmelen-dorp (aansluiting)

·         Geef “inwoners” van Drimmelen een betaalbare ligplaats in oude haven terug!

 

Toelichting lijstrekker CAB Teun van de Steenoven:

De vereniging Oude Haven Drimmelen is destijds opgericht om bezitters van een roeiboot uit Made en Drimmelen een betaalbare ligplaats te bieden. De oude haven moet als cultureel erfgoed bewaard blijven voor onze inwoners, maar helaas gaat dit helemaal fout.

 

De oude haven wordt niet gebruikt waarvoor deze bedoeld is! In plaats van normale roeiboten  met eventueel een kleine buitenboordmotor van max. 20 pk en een redelijke prijs voor liggeld, zien we dat er speedboten met 70 pk en hoger in de haven liggen. Ook het liggeld is in 2015 flink verhoogd. Deze speedboten horen niet in de oude haven, maar in de nieuwe haven.

 

CAB vindt dat in de oude haven weer roeiboten, kano's en zalmschouwen van onze inwoners moeten liggen voor een redelijke prijs. Wij willen dit veranderen.

 

Algemene speerpunten:

·         Bij (niet vergunde) bouwwerken-bedrijvigheid: Handhaving oké, maar eerst proberen in overleg te legaliseren (via vergunning en/of aanpassing bestemmingsplan) alvorens te slopen. Kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. (uitgangspunt CAB: “legaliseren, tenzij”)

 

·         BOA's handhaving:”stop burgertje pesten”. Eerst aanspreken / waarschuwen en bij herhaling pas bekeuren. En niet andersom!

 

·         Communicatie gemeente met inwoners moet veel beter

 

·         In 2016 tegen, nu tegen en in toekomst tegen een asielzoekerscentrum in Drimmelen

 

·         Zorggeld dat we ontvangen voor Wet Maatschappelijke ondersteuning moeten we geheel aan de zorg uitgeven (100%) en niet oppotten. Niet verder inkrimpen budget bestemd voor WMO. Jeugdzorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven

 

·         Fiets en voetpaden naar hoger kwaliteitsniveau (qua achterstallig onderhoud bestrating/asfalt en (betere) verlichting) door inhaalslag)

 

·         (Betere) verlichting achteraf “straatjes” voor meer veiligheid

 

·         Stop met onnodig bomen kappen / meer biodiversiteit

 

·         Stimuleren voldoende woningen in de sociale sector zowel huur als koop. Woningen voor starters en de ouder wordende mens (levensloopbestendige woningen) en betaalbare koopwoningen in diverse klassen. Kortom: Gemeente moet beter regie voering ten aanzien van het woningbouwbeleid

 

DAAROM: 21 maart 2018 LIJST 2 COMBINATIE ALGEMEEN BELANG

 

Onze volledige verkiezingsprogramma staat op https://www.CABdrimmelen.nl