WAT WILLEN WE BEREIKEN 

Op de volgende speerpunten wil CAB de komende jaren extra nadruk leggen (in willekeurige volgorde):

1. Oplossen problematiek klimaatbeheersing basisschool De Schittering Hooge Zwaluwe

2. Realisatie meer buitenspeelruimte brede school De Grienden in Lage Zwaluwe (n.a.v. aangenomen motie 2014)

3. Achterstallig onderhoud Dirk de Botsdijk versneld opknappen plus aanleggen verlichting op fietspad van en naar station Lage Zwaluwe (en weghalen versmalling)

4. Bushalte kruising Abtslaan (Ganzeweel-Klaverbeemd) Terheijden definitief behouden

5. Verder ontwikkelen woningbouw in kernen Lage Zwaluwe / Hooge Zwaluwe en Wagenberg

6. Aanleg goed internet (glasvezel) in industrie-gebieden (witte vlekken)

7. Behoud buurtbus Wagenberg

8. Geen Asielzoekerscentrum in gemeente Drimmelen (AZC)

9. Verkoop gymzaal Terheijden aan huidige gebruikers

10. Behoud verkeersregel-installatie Made (verkeerslichten) en geen rotonde

11.Behoud/ontwikkeling kerk Bernarduskerk in samenhang met de Mayboom

12.Multi-functioneel maken zwembad/gymzaal

13.Zorggeld dat we ontvangen voor Wet Maatschappelijke ondersteuning moeten we geheel aan de zorg uitgeven (100%) en niet oppotten.  Niet verder inkrimpen budget bestemd voor WMO. Jeugdzorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven

14. Fiets en voetpaden naar hoger kwaliteitsniveau (qua achterstallig onderhoud bestrating/asfalt en (betere) verlichting) door inhaalslag)

15. Achterstallig onderhoud wegen versneld wegwerken

16. Uitbreiding ontmoetingscentrum De Zonzeel Hooge Zwaluwe, vergaderfaciliteiten-opslag Amerhal Made

17. Tegen gaan geluidsoverlast-reduceren fijnstof in Made langs de A59 ter plaatse van de Vogel- en de Bomenbuurt (bijvoorbeeld geluidswal)

18. Bij (niet vergunde) bouwwerken-bedrijvigheid: Handhaving oké, maar eerst proberen in overleg te legaliseren (via vergunning en/of aanpassing bestemmingsplan) alvorens te slopen. Kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. (uitgangspunt CAB: “legaliseren, tenzij”)