ï

Onderwerp  : Werkzaamheden en beschadigingen bestrating Wilhelminastraat Made

D.d. 11 november 2019


 

Inleiding

 

Nog niet zo heel lang geleden is de Wilhelminastraat in Made voorzien van nieuwe bestrating. Dit naar aanleiding van onderhoud aan riolering e.d.

 

Onlangs is het trottoir opnieuw opengebroken omdat er gasaansluitingen zijn vervangen richting de woningen. Daarbij zijn door het bedrijf dat dit heeft aangenomen beschadigingen aan de tegels gemaakt. Zo hebben ze met de lepels van de vorkheftruck sporen gemaakt op de tegels door er veelvuldig over heen te slepen en zijn er stukken uit de tegels (zie foto’s).

 

De fractie van de CAB heeft de volgende vragen:

 

1)      Waarom is het trottoir e.d. in de Wilhelminastraat binnen 1 jaar 2 keer opengebroken en is qua planning niet getracht om de werkzaamheden in elkaar over te laten lopen en in 1 keer te verrichten (werk met werk maken)?

 

Antwoord:

 

U constateert terecht dat er twee keer in korte tijd werkzaamheden plaatsvinden in de Wilhelminastraat. Het werk met werk maken lukte in dit geval niet. De gemeente was destijds niet volledig op de hoogte van de plannen van Enexis. We voeren eens per jaar overleg over de planning van de nutsbedrijven om werk met werk te maken. Hierbij worden dan de relatief grote werken besproken. Het vervangen van huisaansluitingen wordt door nutsbedrijven doorgaans niet als groot werk gezien. Daarom is er niet specifiek gesproken over het vervangen van de huisaansluitingen in de Wilhelminastraat.

 

Enexis vervangt op diverse locaties huisaansluitingen, ook binnen de kern van Made. We verscherpte sinds afgelopen zomer het toezicht op de nutsbedrijven. Te vaak constateerden we een matige afwerking van het werkterrein. We verwachten door dit verscherpte toezicht en frequenter overleg een structurele verbetering.


2)      Is bij u bekend dat er beschadigingen zijn gemaakt aan de tegels, gaat u dit verhalen op de aannemer en wanneer wordt dit in de originele staat hersteld? Zo nee, waarom heeft er geen controle door de gemeente plaatsgevonden.

 

Antwoord.

 

We waren nog niet op de hoogte van deze schade. We bedanken u voor de oplettendheid. De schade dient in eerste instantie hersteld te worden door degene die de schade heeft veroorzaakt. Hierbij dient de gemeente wel aan te kunnen tonen dat de schade causaal verband heeft met de werkzaamheden van of namens deze partij. Indien dit mogelijk is overwegen we zelfs om het nutsbedrijf het gehele trottoir te laten herstraten. Dit is mede afhankelijk van het totaal aantal te vervangen huisaansluitingen en opgebroken straatwerk in de Wilhelminastraat. We krijgen een degeneratievergoedingen voor werkzaamheden door nutsbedrijven. Des te jonger de bestrating des te hoger de vergoeding.

 

We controleren afhankelijk van de uitvoeringsperiode altijd na afronding van alle werkzaamheden. In dit geval is het een langdurig project. Tussentijds was eind dit jaar een controle voorzien.

 

Namens de fractie van Combinatie Algemeen Belang J.J. Praat