ï

Onderwerp : Kapvergunning Made en omgeving 

D.d. : 4 september 2019

 

Inleiding:

 

In ’t Carillon staat dat er een kapvergunning is afgegeven voor Made en Omgeving.

 

 

Vragen:

 

1.    Waarom is dit niet geduid naar een meer specifieke locatie?

 

Antwoord:

 

Er zijn nog geen vergunningen verleend. De aanvragen voor drie omgevingsvergunningen zijn gepubliceerd in het Carillon van 29 augustus 2019. Een extra toelichting hebben we gegeven op de linker pagina bij het gemeentenieuws. Omdat het om een dergelijk omvangrijk gebied in Made gaat is voor deze formulering gekozen. Na verlening van de vergunningen worden de locaties op de gemeentelijke website verder gespecificeerd. Om een nadere toelichting op de aanvragen kan altijd bij ons geïnformeerd worden.

 

Teun van de Steenoven

 

CAB