ï

Onderwerp :  Wandelpromenade haven van Drimmelen

D.d. 

:  19-04-2019

 

Inleiding:

 

Wij zijn vorig jaar, maar ook nu weer aangesproken door inwoners van onze gemeente die regelmatig een bezoek brengen aan de haven van Drimmelen. Zij storen zich aan het feit dat de wandelpromenade langst rivier de Amer onderbroken wordt door een horecaondernemer die daar een terras op heeft geplaatst en het daardoor niet meer mogelijk is om daar langst te lopen.

 

Zeker nu met de paasdagen op komst en het goede weer wat verwacht wordt zou het ons inziens prioriteit moeten hebben om hier wat aan te doen.

 

 

Vragen:

 

 

1.    Bent u van deze situatie op de hoogte?

 

2.    Heeft u hier toestemming voor verleend aan de horecaondernemer?

 

3.    zo ja, waarom heeft u dan geen rekening gehouden met het doel waar deze

 

4.      Zo nee, wanneer gaat u hier handhavend optreden?

 

Antwoord:

 

1.  Bent u van deze situatie op de hoogte?

Ja.

 

2.  Heeft u hier toestemming voor verleend aan de horecaondernemer?

 

De horecaondernemer heeft een horecavergunning met bijbehorend terras aan de voorzijde en achterzijde van het pand. Met de horecaondernemer is in overleg met handhaving mondeling besproken en afgesproken dat hij op de wandelpromenade minimaal twee meter vrij houdt om doorgang op het pad te borgen.

 

3.  Zo ja, waarom heeft u dan geen rekening gehouden met het doel waar deze wandelpromenade voor is aangelegd?. Het pad is officieel geen voetganger-of fietspad. Het pad wordt wel dusdanig gebruikt. Daarom is met de horecaondernemer afgesproken dat hij zorgdraagt dat er minimaal twee


meter vrij is om de doorgang voor fietsers en wandelaars te borgen.

 

4. Zo nee, wanneer gaat u hier handhavend optreden?

 

Door handhavers van de gemeente Drimmelen wordt regelmatig aandacht besteed aan de doorgang van de wandelpromenade en wordt het plaatsen van het terras door de horecaondernemer regelmatig gecontroleerd.

 

Wanneer wordt geconstateerd dat de doorgang van wandelpromenade wordt geblokkeerd, wordt de horecaondernemer hierop aangesproken. De situatie ter plaatse brengt echter met zich mee dat dit niet altijd leidt tot het gewenste resultaat. Daarom lopen er gesprekken met de horecaondernemer met het doel de eerder gemaakte mondelinge afspraken nader uit te werken en vast te leggen.

 

 

Ad Buijs

 

 

Namens de fractie van Combinatie Algemeen Belang.