ï

Mandemakers, J.M. (John)

 

Van:                                                     Mandemakers, J.M. (John)

 

Verzonden:                                        woensdag 28 november 2018 13:44

 

Aan:                                                     Griffie

 

CC:                                                       MT Drimmelen; College Drimmelen

 

Onderwerp:                                        beantwoording vraag Pvda informatieronde 22 november 2018

 

 

Beantwoording vraag Pvda informatieronde 22 november 2018: Bomen Marktstraat Centrumplan Made

 

In nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen is een visie voor het centrum van Made voorbereid. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een ontwerp Centrumplan Made.

 

Het ontwerp Centrumplan Made heeft van 15 april tot en met 26 mei 2016 ter inzage gelegen. Alle reacties inclusief een beoordeling van deze reacties is opgenomen in een Nota van beantwoording. Hierin staan een drietal reacties over de bomen in de Marktstraat. Zie onderstaande.

-  Bomen in Marktstraat jaarlijks snoeien i.v.m. veiligheid

-  Bomen in de Marktstraat vernieuwen

-  Drie leilinden bij pleintje weg en vervangen door bomen waar je langs kunt kijken

 

Zowel in het ontwerpplan als in het vastgestelde Centrumplan Made staat onder 4.7 Openbare ruimte als laatste zin: voor zichtbaarheid van winkels en kwalitatief hoogwaardige panden kan in de Marktstraat, in overleg met belanghebbenden, beperkt worden gedund. Uitgangspunt hierbij is dat de laanstructuur in de Marktstraat behouden blijft. Op de informatieavond over het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte van het centrum van Made op 29 november 2017 in ’t Trefpunt in Made bleek dat er verschillende visies zijn onder de mensen ten aanzien van de bomen Marktstraat.