ï

CAB zegt nee tegen 1.500.000 M² rond de dorpskernen in de Gemeente Drimmelen!!

Teken de petitie vóór het te laat is: zonneakkers-nee.nl!

Donderdag 13 december hebben wij een motie ingediend bij de raad tegen de huidige plannen.

Op 13 september van dit jaar heeft de gemeenteraad van Drimmelen het beleidskader grootschalige zonnevelden vast gesteld. Naar aanleiding van dit besluit zijn er inmiddels tal van initiatieven opgestart voor realisatie van zonnevelden in ons mooie buitengebied. Door deze initiatieven is er veel onrust en totale onbegrip ontstaan bij onze inwoners en kan het aangenomen beleid hierdoor niet op draagvlak rekenen bij een overgroot deel van onze inwoners.

Onze argumenten:

1) Onze inwoners bij het tot stand komen van het beleid grootschalige zonnevelden niet betrokken zijn geweest.

2) Er totaal geen rekening is gehouden bij het vaststellen van het beleid welke impact dit bij onze inwoners zou hebben.

3) Deze impact bij onze inwoners tot grote onrust en onbegrip heeft geleid.

4) Hierdoor er onder onze inwoners geen draagvlak is voor het aanleggen van grootschalige zonnevelden in ons mooie buitengebied.

5) Er onvoldoende is gekeken naar alternatieven voor plaatsing van grootschalige zonnevelden in het buitengebied.

6) Door de Tweede Kamer een motie is aangenomen welke inhoud dat voor plaatsing van zonnepanelen eerst gezocht moet worden naar andere oplossingen alvorens er sprake kan zijn van plaatsing van zonnepanelen in het open gebied.

Wat willen we bereiken:

1) Alle andere initiatieven behalve het initiatief van het TEC in Terheijden ON HOLD te zetten.

2) Met de inwoners van onze gemeente in overleg te treden om gezamenlijk te zoeken naar alternatieve locaties.

3) De gemeenteraad zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de uitkomsten van het overleg met onze inwoners.

4) De alternatieve locaties voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Ad Buijs en Bettina Kavelaars.