ï

Combinatie Algemeen Belang en de situatie rondom Station Lage Zwaluwe

Probleem “Albanezen” dreigt te escaleren

Zoals inmiddels ook landelijk bekend is speelt er momenteel een groot probleem in verband met de aanwezigheid rondom Station Lage Zwaluwe van Albanese vluchtelingen. In de landelijke media is hier al volop aandacht voor geweest. Daarbij gaat het voornamelijk over de zijde van gemeente Moerdijk.

Deze Albanese economische vluchtelingen proberen aan boord van vrachtwagens te komen om zo via Hoek van Holland de oversteek te maken naar het in hun ogen beloofde land Groot-Brittannië.

Aan de zijde van gemeente Drimmelen worden deze vluchtelingen ook al gezien. Wij als Combinatie Algemeen Belang hebben daar recent vragen over gesteld, omdat onze (Drimmelense) inwoners zich onveilig voelen!! Deze Albanezen verstoppen zich tussen de bomen en tussen de maisvelden. We willen geen 2e Calias (Frankrijk)

Aan de Moerdijkse zijde is dagelijks toezicht van de BOA. Wij zouden dat ook graag zien om zo het veiligheidsgevoel bij onze inwoners terug te krijgen.  We hebben een aantal vragen gesteld. Zo blijkt dat de gemeente Drimmelen bekend is met het probleem. Ook is er contact opgenomen met gemeente Moerdijk. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau is er over dit probleem contact. Op de vraag of er onderzocht kan worden of het mogelijk is dat ook via onze havens mogelijk vluchtelingen hun weg kunnen vervolgen richting station Lage Zwaluwe was de reactie dat het een internationaal, Europees en landelijk probleem is. Landelijke opsporingsdiensten zoals Marechaussee, Douane en IND moeten deze taak uitvoeren.

Combinatie Algemeen Belang vindt dat de gemeente Drimmelen ook haar verantwoordelijkheid moet nemen door maatregelen te nemen zodat onze inwoners die gebruik maken van het station, en aan de Drimmelense kant opstappen, zich veilig voelen.

Ook wordt er gesproken met NS en Prorail over de algemene veiligheid op en rondom station Lage Zwaluwe. Specifiek voor wat betreft de Drimmelense kant.  Wij zijn benieuwd naar de uitkomst.

Hoe schrijnend de situatie ook is, onze inwoners mogen niet de dupe worden. Laten we hopen dat er uiteindelijk niets ergs gebeurd. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Teun van de Steenoven (info@cabdrimmelen.nl)