ï

CAB: discussienota over Boa’s geeft geen duidelijkheid

 

Burgemeester bedrijft struisvogelpolitiek

 

 

Op 14 november 2019 heeft de fractie van Combinatie Algemeen Belang (CAB) een motie ingediend met de titel “onderzoek afschaffen Boa’s”. Wij hebben deze motie ingediend om gehoor te geven aan de zeer vele signalen, die wij van onze inwoners ontvingen over de manier van werken van de Boa’s en de grote onvrede daar over.

 

Wat volgde was een uitgebreide discussie in de raad met als toezegging door de burgemeester om over de inzet van de Boa’s te discussiëren. Afgelopen donderdagavond is dit besproken.

 

Uit de nota blijkt dat het aantal meldingen de afgelopen jaren fors is toegenomen, maar altijd nog om minder meldingen dan 4 stuks per dag gaat. Hiervan worden er 2 opgepakt en de rest verdwijnt in de prullenbak. Het aantal boetes is minder dan 1 per dag. Wij zijn absoluut geen voorstander van het opleggen van boetes aan onze inwoners, maar deze cijfers zeggen alles over de inzet van de boa’s. Bij de introductie van de boa in 2008 hebben we al aangegeven dat de inzet van Boa’s niet zou gaan werken tegen het terugdringen van kleine ergernissen bij onze inwoners. Wij hebben hierin dan ook volledig ons gelijk gekregen. Het roept alleen maar meer ergernissen op bij onze inwoners.

 

In de loop der jaren zijn er een aantal wettelijke taken naar de gemeente toe gekomen die uitgevoerd moeten worden, zoals controles in de horeca. CAB is van mening dat die taken prima uitgevoerd zouden kunnen worden door professionele inhuur. Wij hebben afgelopen donderdag dan ook gepleit om dit nader uit te werken hoe wij hier als gemeente de beste invulling aan zouden kunnen geven.

 

Burgemeester de Kok en een meerderheid van de gemeenteraad heeft geen enkel oog voor de ergernissen die dit bij onze inwoners oproept.

 

De discussie afgelopen donderdag ging werkelijk alle kanten op, waarbij de partijen vooral hun eigen wensen naar voren brachten waar volgens hen vooral op gehandhaafd zouden moeten worden. Wat ons betreft redenen te meer om onderzoek te laten uitvoeren wat de beste oplossing is om hier verder als gemeente mee om te gaan.

 

Voorlopig modderen we door met deze struisvogelpolitiek.

 

De fractie van CAB