ï

Van Jubelstemming naar feest zonder slingers.

 

Made- Op 18 november is de Najaarsnota besproken.

Hoe kan het zijn dat we vorige week nog in een jubelstemming verkeerden, omdat we voor de begroting 2022 ruim € 1,2 miljoen over hadden, en één week later de cijfers van de gemeentekas diep bedroevend zijn en voor ruim €1,1 miljoen rood kleuren.

 

Vanwaar deze rode cijfers?

Vooropgesteld heel veel beleid is wel goed uitgevoerd!

Maar met de Najaarsnota legt het college verantwoording af over beleid wat de afgelopen acht maanden is uitgevoerd en wat niet goed op de rit staat. Jeugdzorg is daarbij echt het “zorgenkindje” waaraan € 866.000,- extra betaald moet worden, en waarvan wij het heel schrijnend vinden dat de juiste zorg voor de jeugd ontbreekt.

 

Wat staat er nog meer niet goed op de rit.

Er zouden verkeersmaatregelen uitgevoerd worden, juist om de snelheid op de Kerkdijk in Hooge Zwaluwe eruit te halen. Heel de buurt zou dit willen. Blijkt dat dus echt niet het geval te zijn!

De bypass Zoutendijk, over deze weg wordt al jaren gesproken, maar met een bypass enkel voor zwaar verkeer lossen we de problemen Lage Zwaluwe / N285 zeker niet op.

 

Dweilen met de kraan open.

Door extreem droge zomers moeten er nu 60 bomen vervangen worden,

Ongekend dat destijds aan uw Noodkreten (getuigen het Carillon)om extra water te geven geen gehoor is gegeven. Zo ook met de boomborders op Made waarvan wij altijd hebben gezegd dat deze geen succes zijn, omdat je uit moet stappen in de borders, waarmee gelijktijdig de plantjes vertrapt worden. Is er toch bij de Nieuwstraat op Lage Zwaluwe eenzelfde situatie gecreëerd, waarvan wij ons afvragen..

Hopelijk krijgen we ook niet te maken met heftige regenval want komende winter wordt pas gestart met de meest noodzakelijke baggerwerkzaamheden. Niet te begrijpen en betreurenswaardig dat verplichte werkzaamheden niet uitgevoerd zijn omdat ze te duur waren.

 

Zorgen over voortbestaan.

Sporthal de Rietgors staat al langere tijd te koop, bij Gemeenschapshuis Den Domp loopt een handhavingsprocedure, wat ons betreft is het “onze gemeenschappelijke taak” om beide accommodaties open te houden

Nog meer besproken tijdens deze vergadering?

Ja ook de omgevingsvisie is besproken, en voor mogelijke plaatsing van 8 windmolens bij het Gat van den Ham , hebben wij een motie ingediend om dit tegen te gaan ,hierover volgende week meer.

 

CAB-Eerlijk, Duidelijk en Lokaal