ï

2 nieuwe Madese gezichten stellen zich voor: Jeroen Prinse en Toon de Heijde

 

Jeroen Prinse is 31 jaar, geboren en getogen in Made en sinds 2012 woonachtig in Breda. “Mijn leven ademt sport, zo ben ik 3 dagen in de week werkzaam als docent lichamelijke opvoeding in Bergen op Zoom en sinds 2015 mijn eigen bedrijf PACT by Prinse gestart. Op het terrein van zwembad de Randoet heb ik een Obstacle Training Parcours gebouwd en geef daar op maandag t/m zaterdag bootcamp & obstacle training in zowel groepsverband als personal training. Momenteel ben ik druk bezig om plannen te ontwikkelen omtrent het gebruik van het terrein.

 

Mijn ambitie is om van het terrein een compleet in- en outdoor sport & recreatie centrum te maken zowel particulieren als bedrijven, die daar hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren. Het CAB past precies bij mijn ambities als ‘kleine’ ondernemer en om een nieuwe uitdaging aan te gaan heb ik mezelf aangesloten bij het CAB. Het is een partij met enthousiaste mensen, die echt betrokken zijn bij de inwoners van de gemeente Drimmelen en hierbij inspelen op de wensen van de bevolking.”

 

Toon de Heijde is geboren in 1946. De eerste jaren na de oorlog opgegroeid in armoede en discipline.

De ouderen onder ons herinneren zich nog wel de Bernardus school met Meester Simons en Juffrouw van Oosterhout. Ik ging net als zo velen overdag naar school en na 4 uur de polder in naar de boeren om te werken op het land. Ik heb gewerkt bij GB de Koning bij de projecten Ruilverkaveling Amerkant en aanleg Nieuwe Jachthaven Drimmelen.”

 

Vanaf mijn 18e was ik, in verband met de dienstplichtwet, bij de Bescherming Bevolking (BB) en de dijk bewaking. Ik kreeg interesse in de politiek. Maar ik heb veel politici gezien die er niet voor het algemene belang maar voor hun eigen belang zaten. Ik ben ook jaren voorzitter van De Mayse Partij  geweest. Heb de huizenaffaire van dichtbij meegemaakt en gevechten om een wijngaard .

Daarom heb ik gekozen voor een politieke partij die het Algemeen Belang boven het eigen belang stelt en niet doet aan vriendjespolitiek. Een partij met veel nieuwe en overwegend jonge mensen.”

 

Volg ons op facebook CABDrimmelen of www.cabdrimmelen.nl

Met een politieke groet,

 

Jeroen en Toon