ï

CAB: “bezorgd over toekomst”(deel 2)

 

Overschot op jaarrekening 2018 grotendeels door incidentele meevallers!

 

Afgelopen raadsvergadering werd de jaarrekening over 2018 behandeld. Vorige week gingen we in op een aantal fouten die volgens de CAB in 2018 op met name communicatie zijn gemaakt.

 

Maar er zijn een aantal financiële risico’s waar we als gemeente onze ogen niet voor moeten sluiten.

 

Jaren is er een financieel voordeel op de uitgaven van maatwerkvoorziening, zoals de Hulp bij het Huishouden.

Volgens ons is hier de rek nu onderhand wel uit. De CAB is dan ook bezorgd dat het minder gebruik van maatwerkvoorzieningen te maken heeft met te strenge regels dan wel zorg mijden van potentiële gebruikers. Overigens zal op deze voorziening de komende jaren flink extra geld bij moeten wegens de veranderde rechtspositie van de Alfahulpen.

Dan Jeugdzorg! De werkelijke kosten die wij de komende jaren als gemeenten moeten gaan bijdragen is een enorm risico voor ons. Tot nu toe valt het mee, omdat er een potje is gereserveerd.

 

Maar we hebben te maken met een jeugdzorgdrama met torenhoge kosten en lange wachttijden. Waarbij het ontzettend schrijnend is, om de reactie van een ouder te moeten lezen uit een dagblad die aangeeft dat de organisatie die juist onze jeugd opvangt, kinderen aan hun lot overlaten. Tot overmaat van ramp is onlangs het faillissement van deze organisatie aangevraagd en het is nog maar de vraag hoe dit gaat aflopen. We houden ons hart vast.

 

Maar tot slot een positieve ontwikkeling. Het is fijn dat meerdere havens in onze kernen een metamorfose zijn ondergaan en er straks netjes bijliggen. Zo ook in Lage Zwaluwe. Wij waren geen voorstander van het plan in de buitenhaven bij de Ameroever van firma de Leeuw, maar daarentegen zijn wij blij dat firma de Leeuw de Fuik heeft gekocht om daar plannen uit te voeren. Wij vinden dat een aanwinst voor Lage Zwaluwe.

 

Als politieke partij zijn wij kritisch en als wij verkeerde besluiten zien, nemen wij als lokale partij geen blad voor onze mond. Daar mag u ons aan houden. Wij zijn er immers voor u!

 

Met een politieke groet,

 

Fractie CAB

 

 

Wordt lid! Kijk op www.cabdrimmelen.nl