ï

Combinatie Algemeen Belang (CAB): “vooruitzichten zijn zorgelijk”

 

Bijsturen is noodzakelijk (deel 1)

 

Al jaren geeft de CAB aan dat de gemeente op te grote financiële voet leeft en het lijkt er sterk op dat onze zorgen, die wij al jaren uitten nu werkelijkheid gaan worden. Afgelopen donderdagavond spraken we immers over hoe de gemeente er financieel voor staat en hoe de toekomst er financieel uitziet. Op zich hebben we nog geld maar de bodem van de geldkist komt rap in zicht en dat is nu ook eindelijk geland bij alle politieke partijen.

 

Het feest is over, zo lijkt het. Als het mee zit kunnen we de komende jaren de projecten die we met elkaar hebben afgesproken nog uitvoeren, maar nieuwe investeringen zitten er zeer waarschijnlijk niet in. Of er moet een wonder gebeuren… Dat we structureel meer geld van het Rijk krijgen bijvoorbeeld i.v.m. de Corona-crisis. Maar dat is hoogst onzeker als je naar minister-president Rutte luistert. De gemeenten hebben immers de afgelopen jaren al veel meer geld uit Den Haag ontvangen om taken uit te voeren die eerst door het Rijk werden gedaan. Zoals veel zorgtaken.

 

Veel projecten staan gelukkig reeds gepland en moeten wat ons betreft ook zeker doorgaan. Denk hierbij aan de renovatie van basisschool De Stuifhoek en het centrumplan Made, waarin het afstoten van de Mayboom zit en het plan rondom de Sint-Bernarduskerk. De CAB heeft nogmaals benadrukt dat het behoud van de Mariakapel in de kerk zeer belangrijk is voor onze inwoners en het ziet eruit dit ook gerealiseerd wordt.

 

We zien dat veel projecten, mede vanwege Corona, zijn doorgeschoven naar volgend jaar. Bijvoorbeeld de Drimmelenseweg-Sluizeweg, het verkeersveilig maken van de Zeggelaan en de rioolvervanging van Terheijden-Noord.

 

Eén conclusie durven we wel te trekken: De schulden en de lasten gaan flink oplopen de komende jaren. Want we hebben onvoldoende geld om al deze noodzakelijke projecten zelf te kunnen betalen. En dus moeten we gaan lenen. Dat is op zich niet erg maar als dat gebeurt, maar zoals de financiële bijsluiter bij financiële producten altijd zegt: “Pas op, geld lenen kost geld”.

 

Wordt vervolgd..

 

Met een politieke groet,

 

Fractie CAB