ï

Havengeldbelasting van de baan!!

 

Combinatie Algemeen Belang is blij met het intrekken van de havengeldverordening, waardoor ligplaatseigenaren vanaf 2021 geen belasting meer hoeven te betalen voor de doorvaart in de haven van Lage Zwaluwe.

 

De discussie over het innen van havengeld is begin jaren 80 ontstaan. In de buitenhaven waren juridische problemen met de kwestie Breur en inkassing van het damwand en werden er illegaal ligplaatsen ingenomen. In de binnenhaven was scheefgroei tussen commerciële en particuliere ligplaatsen en werden erfwater grenzen overschreden. Bovendien liet de gemeentelijke begroting rode cijfers zien voor het onderhoud in de haven. Om deze problematiek op te lossen is de havengeldverordening ingesteld. Eigenaren van particulieren ligplaatsen die het gemeentelijk water gebruikten maar geen huur of pachtovereenkomst hadden, moesten naast liggeld en alle kosten voor onderhoud aan beschoeiingen etc. nu ook havengeldbelasting gaan betalen voor doorvaart in de Zwaluwse haven.

 

Na de gemeentelijke herindeling is deze belasting in stand gebleven. Dit in tegenstelling tot de haven van Terheijden waar een tariefregeling geldt en Drimmelen een Kade en losgeldverordening heeft die al jaren niet meer wordt toegepast en booteigenaren in beide havens dus geen havengeldbelasting betalen.

 

Gemeente Drimmelen heeft in 2016 besloten om al het gemeentelijk water te verkopen. En enkel de vaargeul te behouden. Ook in dit traject was er onderscheidt, de onderhandelingen liepen langs de gemeente, maar ook via een extern bureau. Gedurende het traject bleek dat de prijzen van het gemeentelijk water voor de een ook duurder waren dan voor de ander!

 

En toen kwam begin 2020 een schrijven van de gemeente of de partijen het aantal boten kenbaar wilde maken welke ligplaats hadden in de Zwaluwse haven. Zodat de rekening voor het verschuldigde havengeld opgemaakt kon worden.

 

Dit was de druppel voor zowel de kopers van het water alsook voor Combinatie Algemeen Belang. Eerst water verkopen en dan alsnog havengeldbelasting moeten betalen voor doorvaart via de vaargeul! Wetende dat de gemeente als vaarwegbeheerder zelf verantwoordelijk is voor onderhoud!!

 

CAB heeft vele vragen gesteld over het heffen van havengeldbelasting, maar de beantwoording liet te wensen over. Maar wij zijn nu ontzettend blij dat de gemeente tot andere inzichten is gekomen en besloten heeft tot intrekken van benoemde verordeningen.

 

 

fractie Combinatie Algemeen Belang