ï

Combinatie Algemeen Belang:

“Een fijn en gezond 2019”

 

Zo rond de jaarwisseling is het altijd een mooi moment om vooruit maar ook zeker terug te kijken naar het politieke jaar.

De gemeenteraadsverkiezingen in maart waren een belangrijke graadmeter.  Op de verkiezingsavond  werd al snel duidelijk dat we een goede uitslag konden verwachten: 4 zetels.

Helaas wilden de huidige partijen in het college verder met elkaar. Daar ging nog wel een poppenkast van een aantal weken aan vooraf, waar ons de indruk werd gegeven dat wij mogelijk mee mochten doen in het college.

Maar vol goede moed ga je dan doen waar je als raadslid voor bent gekozen: belangrijke onderwerpen op de agenda zetten of voorkomen dat ze worden uitgevoerd.

Zo zijn we direct aan de slag gegaan met ons idee om de 2 begraafplaatsen in Made te vergroenen en te voorkomen dat er ooit woningbouw gaat komen. Ook hebben we tot 3 keer toe de problematiek van geluidsoverlast en fijnstof, waar veel Madenaren last van hebben, op de agenda gezet. Zoals het plaatsen van een geluidswal in combinatie met zonne-cellen. Helaas tot op heden zonder resultaat, maar ook in 2019 gaan we met beide onderwerpen verder.

In september kwam het gemeentebestuur met het plan voor het massaal plaatsen van zonnepanelen-weiden in onze polders, waar terecht veel weerstand tegen is.  Terwijl er landelijk beleid is waar wordt geopperd voor eerst isoleren van woningen, zonnepanelen op daken van woningen en schuren en langs bijvoorbeeld snelwegen e.d.  En pas als laatste in het polderlandschap.

Een ander verkeerd besluit vinden wij het verwijderen van 30-40% van de Zilverlinden in de Marktstraat in Made. Totaal onnodig. Want ze zijn niet ziek. Zorg gewoon dat ze meer natuurlijke voeding krijgen en deze 125 jaar oude bomen kunnen dan nog decennia lang mee. We zijn een Facebook actie (Behoud bomen Marktstraat Made) gestart om ons te steunen en deze verkeerde actie van Lijst Harry Bakker, VVD en CDA te dwarsbomen.

Al met al een bewogen jaar voor ons als CAB. Maar ook in 2019 staan we uiteraard weer voor u klaar.

  

Combinatie Algemeen Belang wenst u een voorspoedig 2019!