ï

Plaats geluidsschermen met zonnepanelen langs A59!!

Meerderheid gemeenteraad neemt klachten bewoners niet serieus.

Afgelopen donderdag heeft Combinatie Algemeen Belang een voorstel in de raadsvergadering ingediend voor een haalbaarheidsonderzoek naar geluidsschermen die tevens zonne-energie opwekken, om uiteindelijk deze langs de A59 te plaatsen.

De CAB maakt zich al jaren druk om de verkeersintensiteit van de A59 en wat dat voor gevolgen heeft voor onze inwoners. Er is geluidsoverlast van het verkeer en het is bewezen dat continue monotoon geluid mensen ziek maakt. Maar denk ook eens aan de aanwezigheid van fijnstof in de lucht rondom de A59 wat neer komt in de wijken Vogelbuurt en Bomenbuurt. Wat voor gevolgen heeft fijnstof op de volksgezondheid van onze inwoners? Als je dan ook nog bedenkt dat in deze buurt scholen en sportverenigingen zitten, vragen wij ons af waarom alleen de CAB zich zorgen maakt en verder niemand anders in de politiek.

De techniek rondom geluidswallen is enorm ontwikkeld de afgelopen jaren en wij zijn gestuit op een aantal voorbeelden van geluidswallen die zonne-energie opwekken. In verschillende Europese landen worden geluidsschermen met zonnecellen aangelegd met Europese subsidie. Zo is er in de gemeente Rotterdam in 2016 een geluidswal met zonnepanelen geplaatst waar inwoners voor 375 euro per scherm konden deelnemen om zo hun stroomrekening te verminderen.

Zo snijdt het mes aan 2 kanten. Er hoeven geen weilanden vol gelegd te worden met zonnepanelen, wat ook weer leidt tot horizonvervuiling, maar we plaatsen geluidsschermen die zonne-energie leveren. Achter de schermen leggen we een kleine grondwal met extra beplanting aan die tevens fijnstof opneemt. We lossen hiermee het probleem van een groot deel in Made op, minder geluid en minder fijnstof in de wijken. Hiermede voldoen we ook nog aan de eis om mee te werken aan de klimaatdoelstelling!!

Helaas steunde alleen de PvdA ons voorstel. Alle andere partijen inclusief wethouder Vissers schermen met rapporten die zeggen dat het geluid en fijnstof onder de norm blijft.

Jammer dus, maar wij blijven strijden voor onze inwoners. Want voor ons zijn de inwoners die overlast ervaren namelijk de norm.

 

Met een politieke groet,

J.J. Praat

 

Combinatie Algemeen Belang