ï

CAB: Heeft u recht op compensatie?

 

Abonnementstarief 2019 van Wet Maatschappelijke Ondersteuning wijzigt! (WMO)

 

Jaarlijks krijgen gemeenten geld van het Rijk om de uitvoering van WMO taken te bekostigen.

 

Niet al het geld wordt gebuikt waarvoor het bedoeld is, waardoor volgens Combinatie Algemeen Belang de WMO al jaren de melkkoe van onze gemeente is. Het Rijk heeft besloten dat het anders moet. Ze willen geen stapeling meer van kosten en voor iedereen die gebruik maakt van de WMO een abonnementstarief instellen van € 17,50 per maand.

 

Voor velen is dit een vooruitgang, want zij gaan door dit besluit veel minder betalen.

 

Behalve voor WMO-cliënten zonder alfahulp of HBH1, met een laag inkomen tot 140% van het sociaal minimum. Want zij gaan er naast alle voor 2019 aangekondigde tariefsverhogingen nog eens €7,61 p.m. op achteruit. Hoe oneerlijk kan het zijn?

 

Combinatie Algemeen Belang was tijdens de opinieronde niet gecharmeerd van het voorstel, want ons gemeentebestuur wilde géén gebruik maken van de overgangsregeling van het Rijk. Het gemeentebestuur is voor het direct instellen van het abonnementstarief, omdat ze de extra kosten hiervoor niet begroot hadden.

 

Als aanvulling op het raadsvoorstel zou onze gemeente in kaart brengen om hoeveel cliënten het ging en hoe zij gecompenseerd zouden kunnen worden. Er zijn 7 opties in kaart gebracht waar de 140 tot 170 cliënten gebruik van kunnen maken. Maar er is alleen maar in beeld gebracht wat de kosten voor de gemeente zijn en waar de cliënten geen gebruik van kunnen maken.

 

De CAB, PvdA, CDA en GroenDrimmelen dienden een tegenvoorstel in om er voor te zorgen dat deze kleine groep daadwerkelijk gecompenseerd wordt.

 

Helaas! De partijen VVD en LHB stemden tegen, met als argument dat er extra kosten aan verbonden zijn. Vreemd: na de blunder van het gigantische tekort op de afvalstoffen is door hun wel €250.000 ter beschikking gesteld voor extra compensatie. Onbegrijpelijk!

 

Als pleister op de wonde stelt het college voor een brief te posten naar WMO-cliënten om deze 140 tot 170 cliënten met echt krappe beurzen in beeld te krijgen.

 

Als het om u gaat! Schroom niet en meld u aan voor compensatie!

 

fractie Combinatie Algemeen Belang