ï

Pak geluidsoverlast en fijnstof in Made langs de A59

(Vogel- en bomenbuurt) nu eindelijk eens aan!

 

Combinatie Algemeen Belang is al sinds haar oprichting bezig om de problematiek van de bewoners in de nabijheid van de A59 onder aandacht van de gemeente te brengen. Helaas zonder succes tot op heden.

 

Maar we blijven voor u strijden!

 

Maar even terug in de tijd: Op 3 Mei 2005 heeft CAB de geluidswal ook aan de orde gesteld in de Commissie Grondgebiedszaken van de Gemeente Drimmelen. De realisatie van een geluidswal was toen binnen bereik, maar partijen als LijstHarryBakker, VVD, GroenDrimmelen e.d. hebben toen besloten dat een geluidswal ter hoogte van Made niet nodig was. Gevolg, geen steun voor het voorstel.

 

Inmiddels is de snelheid verhoogd naar 130 kilometer en is de geluidsoverlast alleen maar toegenomen, waarbij nog komt dat ook het verkeer op de Crullaan enorm is toegenomen. Hoe zit het met de fijnstof in de lucht?

 

Voor de aanleg van een geluidswal is van het Ministerie toestemming nodig. En om in aanmerking te komen voor subsidie is terugdringen van geluidsoverlast met 10 db nodig, dit is te realiseren. De technieken die worden gebruikt zijn de afgelopen jaren enorm verbeterd.

 

Combinatie Algemeen Belang wil dit onderwerp weer op de agenda hebben. Uw steun is daarbij belangrijk, want dan kunnen we meer invloed uitoefenen op die politieke partijen die altijd tegen zijn geweest. Nu gebeurt er helemaal niets.

 

Daarom: doe mee en stem op 21 maart lijst 2: Combinatie Algemeen Belang

 

 

Kijk voor ons totale verkiezingsprogramma https://www.cabdrimmelen.nl of volg ons op FACEBOOK.